Kvartsiit

Kvartsiidid on reeglina väga kõvad ning vastupidavad moondekivimid, mis koosnevad põhiliselt kvartsist (keskmiselt 80%) ning on tekkinud liivakivide moondel. Kvartsiidid on massiivse või kihilise tekstuuriga enamasti heledad, hallid, kollakad või pruunikad kivimid. Massiivseid kvartsiite leidub harvem kui kihilisi. Kvartsiidid on mehhaaniliselt nii vastupidavad, et tavaliselt ei tule ehituse käigus nendest tehtud põrandaid kinni katta. Samas tuleb tähele panna, et paljud kvartsiidid ei kannata kõrgeid temperatuure. Kvartsiidid on ilmastikukindlad kivimid, nende poleer on väga vastupidav (tänu suurele kvartsisisaldusele), veeimavus jääb vahemikku 0,1 kuni 0,4 kaalu%, survetugevus on 120 kuni 270 N/mm2-le, paindetugevus 15 – 25 N/mm2-le ja kulumiskindlus 3 – 7 cm3 / 50 cm2 kohta.

Eraldi rühma kvartsiitide hulgas moodustavad vilgukivikvartsiidid. Vilgukivikvartsiidid tekivad savirikaste liivakivide moondel kõrge temperatuuri ja rõhu mõjul. Nendest kivimitest plokke kivitöötlemiseks ei saa, nad on kõik kiltkivilaadsed, kihilise ehitusega. Enamasti müüakse neid kive töötlemata kujul, loodusliku pinnaga ja vabakujuliste plaatidena. Vilgukivikvartsiite kasutatakse enamasti välistingimustes, nad on rohekashalli värvusega ja väga hea ilmastikukindlusega. Paigaldatakse neid tavaliselt paksule tsementmördi kihile ja soovitatav on kontaktkihis kasutada aineid, mis parandavad plaadi naket mördiga. Vilgukivikvartsiite tavaliselt ei poleerita, nende veeimavus jääb vahemikku 0,1 kuni 0,3 kaalu%, survetugevus on 150 kuni 250 N/mm2-le, paindetugevus 25 – 40 N/mm2-le ja kulumiskindlus 6 –10 cm3 / 50 cm2 kohta.

Kihilised kvartsiidid:

Massiivsed kvartsiidid: